Sunday, December 15, 2013

BERMAIN SEBAGAI PEDAGOGI PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKDitulis 
Noor Zalika Bt Mahmad Zuki
2013

Aktiviti bermain dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak.
Senaraikan enam (6) peringkat main dalam perkembangan sosial yang diperkenalkan oleh Parten dan cadangkan empat (4) aktiviti yang dapat membantu perkembangan soaial kanak-kanak.

PENDAHULUAN
Definisi Bermain
Bermain adalah satu aktiviti semulajadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa dunia kanak-kanak adalah bermain. Melalui aktiviti bermain inilah kanak-kanak bebas meneroka dan menjelajah kerana kanak-kanak mempunyai imaginasi yang tinggi.
Melalui bermain juga kanak-kanak dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Kanak-kanak dapat melatih kemampuan fizikal, mengawal emosi dan sosial serta kognitifnya. Melalui aktiviti bermain juga kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran bersosial.
Definisi Pedagogi
Pedagogi bermaksud belajar melalui bermain yang dapat meningkatkan perkembangan menyeluruh untuk kanak-kanak iaitu perkembangan fizikal, sosial, emosi, intelek dan estetika.
Kaedah bermain adalah kaedah pembelajaran yang mendekatkan diri kanak-kanak kepada pengalaman sebenar secara langsung. Kanak-kanak berpeluang dan boleh mempertingkatkan kebolehan empati, menambah kepekaan dalam interaksi serta memiliki kebolehan menganalisis sesuatu situasi secara objektif.
Kelebihan pedagogi adalah memberi kesempatan kepada kanak-kanak untuk mengembangkan kemampuan mereka kerana melalui bermain kanak-kanak dapat mengasah bakat, kebolehan dan kelebihan yang mereka ada.


Pedagogi juga dikenali sebagai ‘konstruktivis-sosial’ (Bronfenbrenner,1979) dimana kanak-kanak belajar daripada satu sama lain di dalam persekitaran sosial yang dirancang mengikut minat dan kebolehan kanak-kanak.

Enam peringkat kategori main Parten
Terdapat enam kategori main yang diperkenalkan oleh Parten iaitu :
1)      Main ‘Unoccupied’
2)      Main Memerhati
3)      Main ‘Solitery’
4)      Main ‘Parallel’
5)      Main ‘Associative’
6)      Main ‘Cooperative’

Main ‘Unoccupied’
Main ‘Unoccupied’ ialah dimana kanak-kanak hanya duduk diam dan memerhati apa yang menarik perhatiannya. Kanak-kanak tidak menunjukkan sebarang aksi, tidak ada kawan serta tidak memiliki alat permainan.
Main Memerhati
Di peringkat main memerhati ini, kanak-kanak hanya memerhati kanak-kanak lain sedang bermain serta tidak lagi berinteraksi antara satu sama lain.
Main ‘Solitary’
Main ‘Solitary’ ialah kanak-kanak di peringkat ini masih lagi tidak berinteraksi dengan kanak-kanak lain tetapi mempunyai alat permainan untuk digunakan dan hanya bermain sendirian.


Main ‘Parallel’
Pada peringkat main ‘Parallel’ ini, kanak-kanak bermain secara meniru kanak-kanak lain yang bermain dengan menggunakan alatan mainan yang serupa tetapi bermain sendirian dan masih tidak berinteraksi antara satu sama lain.
Main ‘Associative’
Di peringkat main ‘Associative’ ini pula, kanak-kanak mula mahu berinteraksi dengan kanak-kanak yang lain. Kanak-kanak boleh bermain bersama dengan menggunakan alatan mainan mereka sendiri dan tidak berkongsi.
Main ‘Cooperative’
Di peringkat main ‘Cooperative’, kanak-kanak sudah mula bermain bersama-sama di dalam kumpulan dan boleh bekerjasama antara satu sama lain.
Aktiviti 1        :           Main Doh
Main ‘Unoccupied’
Adam hanya memerhati Mimie,Elisya,Zawir dan Sarah mengambil doh yang telah disediakan oleh pendidik di salah satu sudut pembelajaran.
Main Memerhati
Adam terus memerhati rakan-rakannya yang lain sedang bermain tanpa ingin menyertai mereka.
Main ‘Solitary’
Adam masih lagi tidak menyertai rakan-rakannya yang lain. Zawir telah memberi kepada Adam satu doh berwarna merah.Adam hanya bermain doh tersebut sendirian.
Main ‘Parallel’
Adam bermain doh tersebut sendirian dan masih tidak menyertai rakan-rakannya.Adam meniru perlakuan yang dilakukan oleh Zawir. Apabila Zawir membuat doh berbentuk bulat, Adam juga akan membuat doh berbentuk bulat.
Main ‘Associative’
Adam mula berminat untuk menyertai rakan-rakannya. Adam dan rakan-rakannya bermain doh bersama-sama tetapi hanya menggunakan doh mereka sendiri sahaja.
Main ‘Cooperative’
Adam sudah boleh menyesuaikan diri apabila berada bersama rakan-rakannya. Adam dan rakan-rakannya sudah boleh berkongsi doh mereka yang berbagai warna. Adam dan rakan-rakannya bermain dengan gembira.Aktiviti 2        :           Main Basikal
Main ‘Unoccupied’
Pendidik membawa kanak-kanak berkumpul di sudut aktiviti. Pendidik menggalakkan kanak-kanak melakukan aktiviti mengayuh basikal. Pendidik menggalakkan kanak-kanak mengambil basikal untuk bermain. Semua kanak-kanak telah mengambil basikal dan bermain namun Sarah hanya memerhati rakan-rakannya tanpa sebarang aksi.
Main Memerhati
Sarah hanya berdiri dan memerhati semua rakan-rakannya yang lain sedang mengayuh basikal.
Main ‘Solitary’
Sarah masih juga memerhati rakan-rakannya yang lain mengayuh basikal. Sarah berjalan menuju kea rah sebuah basikal dan menaiki basikal tersebut. Sarah hanya bermain sendirian tanpa menyertai rakan-rakannya yang lain.
Main ‘Parallel’
Sarah meniru perbuatan Aina yang sedang mengayuh basikal secara berpusing-pusing. Tanpa menyertai rakan-rakannya, Sarah mengayuh basikal dengan berpusing-pusing di tempatnya sendirian.
Main ‘Associative’
Sarah mula mengayuh basikal menuju kearah rakan-rakannya.Sarah sudah mula berminat untuk menyertai rakan-rakannya. Sarah dan rakan-rakannya bermain bersama-sama dengan menaiki basikal masing-masing.
Main ‘Cooperative’
Sarah mengajak Aina untuk menunggang basikal bersamanya. Sarah bermain bersama rakan-rakannya dengan berkongsi basikal dan bermain dengan gembira bersama-sama.

Aktiviti 3        :           Main Masak-masak
Main ‘Unoccupied’
Mimie duduk seorang diri memerhati keadaan yang dapat menarik perhatian disekelilingnya.
Main Memerhati
Mimie hanya memerhati Eisya, Aina dan Nini bermain masak-masak di sudut main peranan.
Main ‘Solitary’
Mimie mengambil kuali dan sudu kecil lalu bermain seorang diri tanpa menyertai rakan-rakannya yang lain.
Main ‘Parallel’
Mimie memerhati Eisya bermain dan meniru perbuatan yang Eisya lakukan. Apabila Eisya memutarkan sudu di dalam kuali, Mimie juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Eisya tanpa menyertai rakannya itu.
Main ‘Associative’
Mimie mula menyertai Eisya dan rakan-rakannya yang lain bermain. Mereka bermain dengan alat permainan masak-masak sendiri tanpa berkongsi.
Main ‘Cooperative’
Mimie dan rakan-rakannya bermain bersama-sama. Mereka berkongsi alat permainan masak-masak dan bermain dengan gembira.

Aktiviti 4        :           Main Pasir
Main ‘Unoccupied’
Semasa aktiviti bermain pasir, Alif hanya berdiri melihat rakan-rakannya yang lain bermain.
Main Memerhati
Alif memerhati Zawir, Adam dan rakan-rakan yang lain bermain pasir.
Main ‘Solitary’
Alif bermain seorang diri tanpa menyertai rakan-rakannya. Alif mengorek pasir dengan menggunakan penyedok.
Main ‘Parallel’
Alif melihat Zawir bermain dan meniru apa yang di lakukan oleh Zawir. Zawir memasukkan pasir ke dalam bekas menggunakan tangan dan Alif meniru perlakuan tersebut dengan memasukkan pasir ke dalam bekas juga dengan menggunakan tangan.
Main ‘Associative’
Alif menyertai Zawir dan rakan-rakannya yang lain bermain. Mereka bermain pasir menggunakan alat mainan masing-masing.
Main ‘Cooperative’
Alif dan rakan-rakannya boleh bermain bersama-sama. Alif dan rakan-rakannya saling berkongsi alat mainan dan berkerjasama membina istana pasir. Mereka bermain bersama dengan gembira.

Penutup
Pendidik, ibubapa, guru dan komuniti harus memainkan peranan penting dengan menyediakan persekitaran yang efektif dan bersesuaian dengan bertujuan untuk menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.
Pendidik berperanan untuk mengenalpasti kebolehan kanak-kanak di bawah jagaannya kerana setiap kanak-kanak mempunyai semua kecerdasan tetapi dalam kadar dan kekuatan yang berbeza-beza.Aktiviti yang sesuai dapat dirancang dengan teliti sekiranya pendidik memahami keperluan, kemampuan, kekurangan serta kebolehan seseorang kanak-kanak.
Maka, seharusnya kita memberikan kesempatan kepada semua kanak-kanak untuk bermain walaupun dalam proses pembelajaran. Dunia kanak-kanak adalah bermain, melalui bermain potensi kanak-kanak dapat dikembangkan dengan seoptima mungkin.


Sunday, March 24, 2013

INFORMATION SEEKING BEHAVIOURS OF RURAL WOMEN

Diulas Jurnal dari laman website http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/bakeri3.pdfINFORMATION SEEKING BEHAVIOURS OF RURAL WOMEN
Ahmad Bakeri Abu Bakar
Universiti Islam Malaysia, Malaysia
1/1/2012

PENGENALAN
Berdasarkan satu kajian yang telah dilakukan oleh Ahmad Bakeri Abu Bakar dari University Islam Antarabangsa Malaysia yang bertajuk “Information Seeking of Rural Women In Malaysia”, beliau telah membuat satu kajian tentang wanita di sebuah bandar di Selangor Darul Ehsan, iaitu Gombak. Kawasan perkampungan di Gombak telah dijadikan tempat untuk membuat kejian beliau kerana penduduk di situ terdiri daripada penduduk luar Bandar di Malaysia. Kajian ini telah dilakukan secara menyeluruh terhadap kaum wanita iaitu focus utama kajian ialah tentang maklumat tingkah laku mereka. Tambahan pula, sebelum ini, sudah terdapat banyak kajian yang telah dilakukan dengan memberi penekanan dan tumpuan kepada penduduk luar Bandar. Antaranya ialah seperti kajian yang telah dilakukan oleh Momodou (2002) yang mendapati bahawa kekurangan maklumat dalam kuantiti atau jumlah yang betul menjadi punca atau faktor yang membawa kepada 70 peratus daripada penghuni kawasan luar bandar di Nigeria yang berhadapan dengan kemiskinan.
Berdasarkan Siti Fatimah Abdul Rahman (2002), beliau percaya yang secara amnya, berdasarkan institusi masyarakat traditional, tugas dan pekerjaan seorang wanita adalah lebih kepada melakukan kerja-kerja rumah, menjaga anak-anak dan menjadi penyeri untuk sesebuah institusi kekeluargaan. Walaubagaimanapun, ledakan perubahan social dan juga ekonomi telah member kesan kepada masyarakat amnya bandar dan juga luar bandar. Perubahan ini telah member kesan yang amat ketara kepada nilai-nilai traditional. Kini, ramai wanita-wanita telah mengalami transformasi perubahan yang amat ketara. Mereka bukan sahaja suri rumah sepenuh masa kini, tetapi telah terlibat dengan pekerjaan sepenuh masa. Ahli perniagaan, ahli politik, pemikir, dan juga pekerjaan lain kini bukan sahaja dipelopori oleh kaum lelaki, tetapi juga kaum wanita yang telah menunjukkan minta untuk menceburi diri dalam arena pekerjaan.


KAJIAN DAN PERMASALAHAN
            Wanita luar bandar yang dahulunya hanya bekerja sepenuh masa di dapur kini telah mengalami transformasi perubahan mengikut peredaran zaman. Mereka kini giat menceburkan diri dalam bidang pekerjaan seperti industri perniagaan, perkhidmatan dan juga pertanian. Mereka perlu mempelajari dan mempunyai asas pengetahuan yang cukup sebelum menceburi diri dalam sektor perniagaan atau pekerjaan kerana ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan hasil pulangan yang lumayan. Mereka perlu mendalami cara-cara untuk pertanian yang baik dan efektif, cara-cara untuk menghasilkan produk yang mendapat permintaan yang tinggi di pasaran, dan juga cara untuk menghasilkan iklan yang baik untuk mengiklankan hasil pengeluaran mereka. Contoh tebaik yang boleh diambil ialah dengan mencontohi kumpulan wanita di Negeri Semilan yang telah menjalakan perniagaan pembuatan kek tradisional (Kementerian Pertanian & Asas Tani). Dengan menggunakan aplikasi maklumat teknologi, wanita yang tinggal dirumah boleh meliatkan diri mereka dengan menghasilkan pemasaran dan pengiklanan yang hebat.  
            Sejak tahun 1991, kerajaan Malaysia telah merangka pelan pembangunan untuk lima tahun yang memberi kelebihan kepada wanita dan juga pembangunan.  Pada dasarnya, ini telah menjadi pemangkin untuk golongan wanita untuk memajukan dan menaikkan taraf ekonomi dan hidup untuk negara. Wanita-wanita telah menggunakan dan mengambil peluang ini untuk menyertai secara aktif dan turut serta dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara. Tambahan pula, kebolehan dan keupayaan mereka telah digilap sepenuhnya dan tanpa melibatkan apa-apa bentuk diskriminasi atau ketidakadilan.  Sebagai contoh untuk menunjukkan keupayaan wanita telah meningkat secara mendadak sekarang ialah dengan melihat kepada angka kemasukan pelajar wanita dan lelaki ke university atau institusi pengajian tinggi yang telah menunjukan peratusan sebanyak 69% dan 31%.
Walaupun kemajuan telah melanda dan dipelopori oleh wanita dalam semua sector ekonomi di Malaysia namun, wanita lebih cenderung untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan tahap rendah berbanding bidang pengurusan. Tambahan pula, wanita yang tinggal di kawasan luar bandar atau kawasan pedalaman boleh dikatakan agak ketinggalan dalam pencapaian berbanding dengan wanita yang tinggal di kawasan Bandar atau perindustrian. Malaysia secara amya mempunyai satu satu fenomena yang kebanyakkannya melanda atau menghantui penduduk di luar Bandar iaitu pada tahun 1970, 49.3% rakyat Malaysia menunjukkan keputusan isi rumah mereka berada di paras atau di bawah garis kemiskinan.
Bilangan isi rumah miskin luar Bandar telah mencatatkan rekod sebanyak 44% manakala 5.3% adalah dari Bandar. Menjelang tahun 2002, hanya 2 peratus dan 11.4 peratus masing-masing isi rumah bandar dan luar bandar hidup dalam kemiskinan. Selain kemiskinan luar Bandar isi rumah juga berhadapan dengan masalah buta huruf. Keadaan ini diburukkan lagi  dengan kemunculan World Wide Web dan teknologi Internet di mana kegunaan teknologi adalah penting dalam era masyarakat berilmu. Satu kajian yang dilakukan oleh Mohd Noor (2007) mendapati bahawa "Wujud perbezaan antara maklumat digital  kaya dan digital maklumat yang miskin di kalangan pelbagai kumpulan di Malaysia. Kebetulan, corak bahawa bekas yang terletak di kawasan bandar manakala kedua di luar bandar, sebagai senario yang sama seperti dalam kes kemiskinan.       
            Su dan Conway (1995) telah membuat kajian atau uji kaji terhadap tingkah laku penduduk luar Bandar yang telah mengalami proses penghijrahan atau dalam erti kata lain pendatang dan focus utama kajian mereka ini lebih menumpukan kepada kaum wanita. Manakala Mooko (2005) telah menyiasat tentang tingkah laku kaum wanita yang mendiami kawasan perkampungan di Botswana. Akan tetapi, sumber-sumber kajian atau penyelidikan terhadap siakap dan perangai kaum wanita yang mendiami negara-negara membangun. Proses ini telah membantutkan usaha untuk memajukan mereka dari segi ekonomi, budaya dan juga taraf hidup.
            Bedasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Ahmad Bakeri Abu Bakar yang  menggunakan kaedah survey terhadap tahap pendidikan wanita yang tinggal di perkampungan di Gombak telah menunjukkan beberapa hasil atau keputusan yang agak memeranjatkan. Dengan menjadikan 51 orang wanita sebagai respondent, hanya 3 responden atau 5.9 peratus yang telah berjaya memiliki ijazah dari university. Manakala 2 responden atau 3.9 peratus dari responden memiliki sijil diploma dan 37 responden atau 72.3 peratus dari mereka berjaya untuk menamatkan persekolahan. Hanya 7 responden atau 13.7 peratus tidak menghabiskan alam persekolahan dan 2 orang rsponden tidak menjawab soalan yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa kurangnya pengetahuan atau kemahuan wanita di sana untuk meneruskan pelajaran dan mendalami ilmu pengetahuan. Ramai diantara mereka yang hanya mengambil keputusan untuk menamatkan alam persekolahan dan tidak mahu menyambung ke satu peringkat yang lebih tinggi lagi.
            Berdasarkan kajian tentang status golongan wanita yang menetap di situ, Ahmad Bakeri mendapati 65 peratus respondan telah melansungkan perkahwinan mereka di usia belasan tahun. Manakala, 22 peratus dari respondan menberi jawapan berkahwin ketika usia 20 hingga 30 tahun. Dan hanya 6 peratus melansungkan perkahwinan ketika berumur 30 ke atas. Manakala 8 peratus respondan mengambil keputusan untuk tidak menjawab soalan tersebut. Berdasarkan kajian itu, boleh disimpulkan golongan wanita telah melansungkan perkahwinan mereka ketika tamat zaman persekolahan.
            Untuk status memiliki anak, boleh dikatakan kesemua respondan telah mempunyai anak dengan mencatatkan 96 peratus dan usia anak mereka kini adalah di antara 1 hingga 4 tahun. Manakala berdasarkan kajian tentang peluang bagi golongan wanita di tempat tersebut untuk bekerja di luar kawasan, seramai 67 peratus wanita menjawab mereka tidak menjalankan apa-apa aktiviti pekerjaan kerana terlibar dengan aktiviti di kampong dan hanya 27 peratus wanita telah terliat dengan pekerjaan di luar kawasan. Antara faktor utama mereka tidak bekerja di luar kawasan adalah kerana faktor buta huruf dan juga kemiskinan yang membantutkan usaha mereka.
            Berdasarkan kajian yang berteraskan tugas-tugas harian yang dilakukan oleh golongan wanita, memasak dan menjadi suri rumah sepenuh masa mendapat jawapan yang paling tinggi dan diikuti dengan penjagaan kanak-kanak. Di kawasan luar kampung, terdapat kesedaran oleh golongan wanita untuk untuk mengurangkan taraf kemiskinan seterusnya menaikkan taraf kehidupan mereka ke satu peringkat yang lebih tinggi untuk mengejar kekayaan. Oleh itu, mereka telah menumpukan kejayaan anak-anak mereka dengan memberikan anak-anak mereka peluang pendidikan dengan harapan untuk mengubah nasib keluarga mereka. Antara tugasan mereka lain di rumah ialah dengan menjaga kedua-dua iu bapa mereka. Tidak seperti di bandar-bandar di mana terdapat rumah penjagaan untuk orang tua. Jenis institusi seperti itu tidak wujud di kawasan luar bandar terutama di kampung-kampung. Wanita perlu bertanggungjawab untuk menjaga ibu bapa yang tua dan sakit. Aktiviti sara diri banyak depelopori dalam makanan harian dan keperluan, kerana kebanyakan penduduk luar bandar terlibat dalam penanaman kecil-kecilan tanaman dan penternakan ayam kerana tanah kampung yang mampu untuk memenuhi pendapatan keluarga mereka.  
            Menurut keputusan yang diperolehi dengan jenis maklumat yang sangat dititikbertakan oleh golongan wanita dalam kehidupan mereka. Apabila wanita ditanya untuk menunjukkan keperluan maklumat yang dianggap penting bagi mereka untuk menjalankan kehidupan harian mereka mereka memilih kewangan atau adanya wang untuk menjadi yang paling penting. Selain membiayai responden percaya maklumat mengenai kanak-kanak, pendidikan agama, dan makanan adalah sangat penting dan sterusnya maklumat tentang kesihatan. Mereka mencatakan keputusan 82 peratus, 80 peratus, 80 peratus,71 peratus bagi kewangan, pendidikan anak-anak, agama, dan makanan manakala maklumat untukkeperluan maklumat kesihatan menerima 69%. Sekali lagi, pendidikan kanak-kanak telah dititikberatkansangat penting oleh wanita. Sebagai wanita yang berstatus penduduk luar bandar mereka tidak banyak berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal luar yang tidak berkaitan daripada dengan isu-isu yang telah berlaku kampung. Oleh itu ia adalah dijangka bahawa mereka tidak terdedah kepada apa yang berlaku di luar kawasan mereka mahupun hal-hal yang berlaku melibatkan antaraangsa, sekali gus perincian yang diterima bagi isu-isu antarabangsa adalah hanya 8 peratus.          
            Kajian juga telah menunjukkan menunjukkan nilai yang dianggap sebagai sumber-sumber maklumat yang disusun mengikut tahap kepentingan yang menunjukkan bahawa media massa seperti surat khabar, majalah, televisyen dan radio lebih digemari oleh mereka berbanding dengan penggunaan  internet. Ini menunjukkan corak penggunaan media oleh luar bandar masyarakat terutamanya wanita yang telah ditunjukkan dalam banyak kajian dijalankan di negara-negara maju dan membangun seperti contoh hakikatnya dalam membangunkan negara-negara seperti Bangladesh dan El Salvador, media massa lazimnya digunakan untuk mempromosikan program perancangan keluarga.
            Untuk kajian sumber pilihan wanita yang digunakan untuk mencari jenis maklumat yang diperlukan untuk kehidupan harian mereka telah memfokuskan untuk mendapatkan maklumat pada pemakanan, wanita mencari malumata daripada keluarga dan rakan-rakan dan majalah sebagai utama sumber. Pada pendidikan anak-anak mereka mencari maklumat daripada keluarga dan rakan bagi. Dalam kes pengindahan dan pengubahsuaian rumah kebanyakan maklumat yang diperolehi adalah daripada dari majalah. Maklumat mengenai hobi atau kegemaran yang biasa dilakukan pada waktu lapang atau senggang telah dipilih dari beberapa sumber seperti majalah, buku, keluarga, dan rakan-rakan dan televisyen atau radio. Kaum wanita bergantung kebanyakannya pada majalah untuk maklumat mengenai kesihatan. Sebagai penduduk luar bandar majalah adalah bahan rujukan utama kerana mempunyai
beberapa bahagian maklumat kesihatan. Wanita juga bergantung dengan sumber lain seperti keluarga dan rakan-rakan, surat khabar dan televisyen atau radio untuk maklumat kesihatan. Ini adalah menarik perhatian kerana wanita bergantung kepada maklumat daripada keluarga dan rakan-rakan apabila untuk mendapatkan maklumat atau pandangan yang berkaitan dengan  kepada hal-hal kewangan. Sebagai agama, dalam kes Islam, adalah satu aspek yang sangat penting untuk kehidupan kampung wanita telah menggunakan beberapa sumber untuk memperkayakan diri dengan maklumat agama. Sumber utama untuk jenis ini maklumat adalah daripada menghadiri kelas-kelas agama atau kursus dan dari keluarga dan rakan-rakan. Melengkapi sumber-sumber ini adalah ajaran agama daripada buku-buku dan agama
program yang ditawarkan oleh saluran televisyen tempatan di negara ini.
            Wanita juga memerlukan internet untuk mendapatkan suatu maklumat atau pengetahuan. Walaupun penggunaan internet adalah sangat rendah untuk golongan kaum wanita, tetapi terdapat segelintir kaum wanita yang melayari internet untuk mendapatkan maklumat untuk keperluan mereka.  Apabila wanita ditanya mengenai jenis maklumat yang diperlukan oleh mereka di Internet, mereka bertindak balas dengan mereka memerlukan maklumat mengenai pendidikan makanan dan kanak-kanak di atas senarai mereka pada 71 peratus. Ini diikuti oleh kesihatan dan maklumat kewangan pada 64.3 peratus. keputusan menunjukkan bahawa wanita akan cuba untuk mengumpul seberapa banyak maklumat yang boleh didapati untuk jenis makanan dan pendidikan kanak-kanak walaupun keperluan untuk menggunakan  media elektronik untuk mendapatkan jenis ini adalah menjadi satu maklumat keperluan.
            Kaian juga menunjukkan jenis sumber maklumat yang selalu dipilih oleh wanita di Internet. Seperti yang dijangka wanita memilih Laman Web atau laman web sumber-sumber yang berkaitan untuk mencari keperluan maklumat mereka. Walau bagaimanapun, kita tidak mengharapkan wanita luar bandar untuk menggunakan forum perbincangan di Internet  segai satu sumber rujukan atau maklumat. Selain daripada Laman Web wanita juga melayari majalah dalam talian atau majalah untuk mencari keperluan maklumat mereka. Wanita dikatakan tidak menggunakan e-mel untuk berkomunikasi tentang keperluan mereka untuk maklumat yang berkaitan. Walau bagaimanapun, mereka amat bersemangat atau tertarik dengan maklumat yang disampaikan melalui iklan dalam talian dan e-book.
            Sebahagian daripada mereka telah menawarkan cadangan untuk mengatasi masalah melaui pemberian dan pendedahan tentang artikel mengenai manfaat maklumat Internet, kesedaran, kesihatan, pemakanan dan sebagainya yang perlu diedarkan dari masa ke semasa. Banyak aktiviti maklumat berkaitan juga perlu dianjurkan oleh pihak berkuasa seperti  memberi kelas kesihatan, internet, pemakanan dan sebagainya secara tetap perlu dimulakan. Satu dana komuniti khas untuk program literasi IT juga disyorkan akan diperkenalkan untuk semua wanita. Dana ini akan membolehkan program literasi IT akan disertai oleh wanita miskin dan juga wanita diluar kawasan bandar. Sebuah perpustakaan, seperti perpustakaan masjid telah dicadangkan untuk dibina di kampung untuk memenuhi keperluan maklumat wanita khususnya masyarakat luar Bandar amnya. Perpustakaan harus menggabungkan perkhidmatan Internet sebagai pintu masuk ke dunia maklumat yang luas untuk wanita dan segmen lain komuniti. Perpustakaan juga boleh menganjurkan program yang berguna seperti "pergi ke perpustakaan" kempen dan lain-lain. Perkhidmatan perpustakaan bergerak yang diperkenalkan oleh Perpustakaan Negeri Selangor oleh membantu dalam mencapai semua kumpulan pengguna di kampung ini, seperti wanita dan kumpulan kurang upaya yang kebanyakan masa mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Ini dapat membantu golongan wanita di luar kawasan Bandar untuk menambah ilmu serta pengetahuan mereka tentang sesuatau bidang. Mereka juga dapat menerokai satu alam baru untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan setrusnya menjadi golongan yang berpelajaran dan mampu mewujudkan budaya berdaya saing dengan pihak lain.

 PERBINCANGAN DAN PENYELESAIAN
            Berdasarkan ucapan isteri Perdana Menteri Malaysia, Datin Rosmah Mansur,beliau percaya bahawa perniagaan asas tani dan juga pendidikan mampu untuk memperkasakan wanita luar bandar. Industry perkampungan perlu diperkembangkan lagi dengan menghasilkan produk makanan dan kraftangan menerusi galakan dan bantuan dari pihak kerajaan serta memujudkan rangkaian bekalan menyeluruh dan efficien termasuk pemasaran produk berkualiti yang akn memberikan faedah serta keuntungan kepada kaum wanita di luar Bandar. Disamping itu, perlu juga dipersediakan kepada kaum wanita di luar Bandar untuk mereka menjana ekonomi dan pendapatan yang mampan yang mampu membantu mereka untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan sendiri, sekaligus membantu mereka untuk berdikari dari segi ekonomi.
            Beliau juga memdedahkan hawa kaum wanita seharusnya perlu untuk memanfaatan sepenuhnya kemudahan kewangan, dan mereka juga perlu untuk melengkapi diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang betul dan juga perlu belajar kemahiran menjalankan perniagaan, pemasaran, akaun asas dan juga cara melayan pelanggan dengan betul. Kerajaan dan juga sector swata harus menggembleng tenaga untuk melabur dalam infrastruktur dan teknologi untuk menjimatkan tenaga buruh dan meningkatkan produktiviti untuk meningkatkan penyertaan kaum hawa di luar bandar. Rosmah juga berkata bahawa separuh daripada 3.4 bilion orang yang tinggal di kawasan luar Bandar pada hari ini terdiri daripada wanita, dan mereka juga merupakan 43 peratus daripada tenaga buruh pertanian dari Negara-negara membangun manakala di Timur dan Asia Tenggara serta sub-Sahara, hampir 50 peratus daripada tenaga kerja pertanian adalah wanita. Manakala kerajaan Malaysia telah menyasarkan hampir 4 000 usahawan baru wanita termasuk dari kawasan luar Bandar mampu dilahirkan. Rosmah juga menambah di Malaysia, kerajaan bukan sahaja mengambil langkah untuk memperkasakan wanita di luar Bandar tetapi juga untuk membasmi kemiskinan yang membendung.
            Skop kebajikan di Malaysia sedang diperluaskan daripada hanya berdasarkan ukuran pendapatan sahaja dengan turut disertai dengan aspek kesihatan, pendidikan, nutrisi, dan juga kualiti hidup amnya. Selain itu, kekangan lain sedang dirungkai untuk mengoptimumkan dan memperkasakan wanita tehadap sector pertanian di luar Bandar. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah melancarjan satu Pelan Transformasi dengan satu daripada bidang tumpuan ialah dengan meningkatkan taraf hidup isirumah berpendapatan rendah.[1]


KESIMPULAN
Kesimpulannya, melalui kajian ini telah  mendedahkan keperluan maklumat dan mengkaji tingkah laku wanita yang mendiami kawasan persekitaran luar bandar Malaysia. Wanita yang disoal menyatakan bimbang dengan hal yang berkaitan dengan makanan dan pendidikan kanak-kanak. Untuk  mencari maklumat yang berkaitan dengan pendidikan dan kanak-kanak serta  pemakanan wanita menggunakan keluarga atau rakan-rakan dan  Majalah terkenal sebagai sumber utama. Apabila mencari maklumat mengenai makanan dan pendidikan kanak-kanak melalui Internet kebanyakan wanita menggunakan laman web yang relevan atau Laman Web yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Di samping itu mereka juga menggunakan talian berkala atau majalah. Secara umumnya mereka menyatakan bahawa kampung mereka kekurangan infrastruktur yang menghalang kejayaan mereka untuk mendakpatkan maklumat yang mereka perlukan. Mereka berharap bahawa pihak berkuasa akan membantu mereka dalam mengatasi masalah mereka. Mereka mencadangkan penubuhan perpustakaan masjid yang mempunyai kemudahan Internet di kampung mereka sebagai penyelesaian jangka pendek kepada masalah mereka. Dalam jangka masa panjang  perkhidmatan perpustakaan awam perlu ditubuhkan di kampung mereka oleh kerajaan untuk memenuhi pelbagai kepentingan luar bandar.[1] http://kpwkm.bernama.com/newsBM.php?id=649838

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Tugasan PJJ (2) UUM (2) Word Excel (2) asrama (2) joomla (2) Aksi (1) Aplikasi Komputer (1) Asas Pentabiran (1) Azfar (1) Bab 1 (1) Bab 2 dan bab 3 (1) Backup Kesemua Driver (1) Bagaimana (1) Bahasa Melayu (1) Bermain (1) Bintang (1) Bisu (1) Blog (1) Cinta Muka Buku (1) Dasar Pandang Ke Timur (1) Dasar Timur (1) Direktori (1) Ekonomi (1) English (1) Filem (1) GMGA1013 (1) Games (1) Google Search (1) Identiti (1) JPJ (1) Jadual Waktu April 2011 (1) Jepun (1) Kesatria Poyos (1) Ku Jumpa (1) Lagak (1) Lagu (1) Maddi Jane Price (1) Mari Ketawa (1) Membina (1) Menyanyi (1) Mizz Nina (1) Modul PJJ SEM 1 (1) Nat kebun getah (1) Ngeri (1) Nota (1) Orang (1) PDRM (1) PLK (1) Pedagogi (1) Pendidikan awal kanak-kanak (1) Pengenalan Website (1) Pengurusan (1) Power Point To Pdf (1) Poyos (1) Rujukan IT (1) SADN1013 (1) SBLM1053 (1) Sumber (1) Syurgamu Ramadhan (1) Tingkatkan (1) VRS011 (1) Web IT (1) WinXP (1) Window XP Cetak Rompak (1) Zawir Boleh Menirap pada 20-7-2010 (1) alat lipat baju (1) andartu (1) andartu terlampau (1) asiggmen (1) baju lipat (1) barat (1) berkerja (1) berzina (1) cara lipat (1) cmd (1) command (1) converter offices 2007 for offices 2003 (1) desktop loding slow (1) dimanakah anda (1) e107 (1) empaya poyo (1) espistemologi (1) fitrah (1) gambar (1) gambar 2 (1) google (1) google bot (1) hardisk (1) hit google (1) info zakat (1) internet (1) jauh zina (1) kelajuan (1) kerja (1) kompaun (1) lawatan ke perak (1) lipat baju (1) localhost (1) membeli-belah (1) mycyberhost.biz (1) najwa latif (1) numar pan'la unu (1) orang cina (1) palgiat (1) panjar (1) pantau (1) pasar sehari (1) password (1) pawagam (1) penaklukan (1) penarafan (1) perkonsian ilmu (1) pic 2 (1) pidgin (1) renungan (1) root (1) run (1) saman (1) sejarah (1) sem 4 (1) server laju (1) shoping (1) sistem maklumat asrama (1) sma (1) tak tau tulis apa (1) tanah melayu (1) telnet (1) terjemah (1) terlampau (1) translate (1) wang runcit (1) web PJJ UUM (1) xampp (1) zakat (1) zina (1)